Asociatia Oamenilor de Afaceri Constanteni
Organizator

Suntem un grup de romani dezamagiti de evolutia societatii romanesti dupa Revolutia din 1989. Ne-am saturat sa tot fim generatii de sacrificiu. Ne-am saturat sa ne plece copiii din tara. Ne-am saturat sa ne multumim cu putin. Vrem sa ne implicam activ in comunitate, pentru binele comun. Daca va doriti aceleasi lucruri, veniti alaturi de noi! www.aoac.ro

Scopul principal al Asociației este acela de a sprijini dezvoltarea mediului de afaceri din județul Constanța și pe cale de consecință, consolidarea și dezvoltarea economiei locale și naționale. 

În vederea realizării acestui scop, Asociația își propune:

Crearea, implementarea și perfectarea de standarde de bune practici în mediul de afaceri  din județul Constanța;

Ridicarea standardelor si calitătii activității specifice în cadrul mediului de afaceri din județul Constanța și asigurarea ca aceste standarde sunt în concordantă cu cele ale statelor membre ale Uniunii Europene;

Reprezentarea intereselor oamenilor de afaceri din județul Constanțași al mediului de afaceri din județul Constanța în relațiile cu autoritățile publice locale si centrale, cu organele de control și cu orice alte entităti juridice;

Accesarea de fonduri guvernamentale sau europene în vederea realizării scopului Asociației:

Editarea si difuzarea unor publicații proprii;

Realizarea unui lobby susținut, in conditiile legii, pe langă autoritătile române competente,  sau organisme și instituții internaționale, prin formularea de apeluri, programe, propuneri cu caracter punctual în legatură cu problemele de natură specifică domeniului de afaceri/economic pentru a ajuta antreprenorii din judetul Constanța;

Organizarea de simpozioane, conferințe, mese rotunde, cu participare internăși internațională;

Acordarea de consultanță pentru public și pentru autorități în legatură cu inițiereași implementarea de acte normative, formularea de opinii fundamentate legal și economic, participarea la dezbaterile publice ( locale sau nationale) ce au în vedere acte normative în domeniu economic;

Exercitarea de acțiuni în justiție ( contecios administrativ) împotriva actelor administrației locale și centrale care afectează mediul de afaceri din județul Constanța;

Colaborarea cu alte federații, fundații, asociații, instituții publice și private, din România și din străinatate pentru desfășurarea de activități comune, în vederea realizăriiscopului Asociației.

Utilizarea prezentei Asociaţii ca un instrument, pus la dispoziţia oamenilor de afaceri constănțeni, în scopul facilitării accesului la informaţiile de care aceştia au nevoie pentru iniţierea, susţinerea şi dezvoltarea afacerilor lor.

Crearea unei platforme de informare a oamenilor de afaceri constănțeni asupra drepturilor şi obligaţiilor pe care aceştia le au, în relaţiile cu terţii, respectiv cu Statul Român – prin instituţiile sale, cu colaboratorii lor, cu clienţii lor, sau cu orice persoană cu care aceştia, prin prisma afacerilor lor, intră în contact.

Asigurarea unui canal de comunicare, cu ajutorul căruia oamenii de afaceri pot interacţiona între ei, schimbând astfel informaţii referitoare la experienţa de antreprenor, la obligaţiile care decurg din modificări legislative, şi la orice alte informaţii care au legătură cu iniţierea, susţinerea şi dezvoltarea afacerilor.

Organizarea de seminarii, workshopuri şi forumuri de networking care au drept scop informarea oamenilor de afaceri constănțeni, susţinerea lor în depăşirea problemelor antreprenoriale, facilitarea accesului la potenţiali colaboratori sau clienţi în vederea dezvoltării afacerilor cu beneficii pentru ambele părţi, cu diverse teme de dezbatere, care să prezinte subiecte de actualitate, susținute de speakeri cu experiență, fie că sunt membri ai asociației sau nu.

Elaborarea şi implementarea unei strategii în scopul atragerii unui număr cât mai mare de membri din județ.

Înglobarea unor valori, idei, informaţii şi cunoştinţe practice, pentru crearea unei viziuni comune asupra mediului antreprenorial în rândul tinerilor.

Să acorde sprijinoamenilor de afaceri constănțeni prezenţi şi viitori în elaborarea unui plan de afaceri sau în dezvoltarea sustenabilă a acestuia.

Împărtăşirea informaţiilor, a experienţei, a ideilor, a valorilor şi a perspectivelor între membrii prezentei asociaţii.

Susţinerea şi încurajarea spiritului antreprenorial şi inovativ.

Utilizarea prezentei asociaţii drept sursă de inspirație pentru antreprenorii prezenți și viitori, plecând de la premisa că aceștia reprezintă mediul antreprenorial românesc, care, la rândul său, constituie un pilon extrem de important în ceea ce privește economia statului și consolidarea acesteia.

Dezvoltarea economiei locale și naționale prin aportul cultural adus de fondatorii prezentei asociații, precum și de membrii acesteia.

Formarea unei baze de date care să asigure inițierea și extinderea continuă a unei rețele reprezentată de antreprenori, cu scopul îmbunătățirii funcționării economiei locale și naționale.

Crearea și dezvoltarea unei comunități care să împărtășească valori, principii și idei comune cu referire la mediul antreprenorial;

Atragerea membrilor care activează în diferite domenii de activitate, pentru a asigura formarea și accesul celorlalți membri la know-how-ul de care au nevoie pentru a-și consolida propriile afaceri.

Prezența asociației în mediul online, prin diferite canale de comunicare și rețele de socializare, dar și crearea unei baze de date având drept scop dezvoltarea relațiilor interumane și contractuale între membrii săi.

Susținerea reciprocă dintre membri în ceea ce privește știința antreprenoriatului, dar și dezvoltarea unor relații interumane de durată, care se pot concretiza în recomandări care să vină în sprijinul dezvoltării afacerilor membrilor.

Inițierea și implementarea diverselor proiecte care să asigure atingerea scopului asociațieiprin elaborarea și implementarea unor inițiative care au scopul de a îmbunătăți mediul antreprenorial constănțean ori reducerea birocrației, propunerea unor proiecte importanță.